emc

slider sq

  • slider1
  • slider1
  • slider1
  • NE FUSHEN E MJEDISIT
  • NE FUSHEN E VLERESIMIT
  • NE FUSHEN E PROJEKTIMIT

PUBLIKIME

Prev Next

RAPORT I THELLUAR VNM PER AKTIVITETIN ND…

Disa te dhena per projektin: Projekti i miratuar nga Qeveria Shqiptare per trajtimin e mbetjeve te...

Sqarim per keq-informimin lidhur me degj…

Nga EMC Studio Qeveria Shqiptare ka marre disa nisma per permiresimin e menaxhimit te mbetjeve...

Ndertim Landfilldi, Inceneratori dhe Reh…

Ndertim Landfilldi, Inceneratori dhe Rehabilitim i Vendepozitimeve ekzistuese Tirane dhe Prodhimin e Energjise Elektrike” me...

Identifikimi i burimeve të ndotjes në lu…

Projekti i propozuar synon te asistoje institucionet kryesore te kontrollit dhe mbrojtja nga ndotja e...

Studim Fizibiliteti per Trajtimin e MPEE…

Studim Fizibiliteti per Trajtimin e MPEE nepermiet operacioneve te Rikuperimit dhe Riciklimit.  

Mbikqyrje ambjentale punime dhe asistenc…

Mbikqyrje ambjentale punimesh dhe asistence teknike se bashku me  perfaqesim nder institucional te Ndertimit dhe...

Mbikqyrje ambjentale punimesh dhe asiste…

Mbikqyrje ambjentale punimesh dhe asistence teknike se bashku me perfaqesim nder institucional te funksionimit te...

Asistence ne pershtatjen e VNSM –ve HEC …

Asistence ne pershtatjen e VNSM –ve HEC MATI 1:2 dhe 3 sipas Metodologjise ne fuqi ...

Ndertimi i stacionit per kapjen e mbetje…

Ndertimi i stacionit per kapjen e mbetjeve urbane dhe pastrimin e ujerave te grykederdhjes se...

Vleresim paraprak Social dhe Mjedisor pe…

Vleresim paraprak Social dhe Mjedisor per  propozimin e projektit Ndertim dhe Administrim i Inceneratorit te...

Impiant per ndarjen e Xeherorit te Bakri…

“Impiant per ndarjen e Xeherorit te Bakrit Pluhur siaps kapaciteteve te tyre ralative per pluskim...

Keshilltar per menaxhimin dhe operimin e…

Keshilltar per menaxhimin dhe operimin e Landfilldit Bajkaj & Stacionit te Trasferimit Himare.

ARKITEKTURE

Interier Projekte Madhore Projekte Madhore Projekte Madhore Projekte Madhore Interier Projekte Madhore Arkitekture-projekte-070.jpg Arkitekture-projekte-082.jpg Arkitekture-projekte-094.jpg

parneret15

contactRr. ”Bedri Karapici”,
Kompleksi “Tirana Golden Park”, Hyrja e Biznesit,
Kati 1, Tirane (Shqiperi)
Cel: +355 69 20 76779
Web: www.emcstudio.al
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
newsletter
  1. E-mail(*)
    Invalid email address.